Yönlendirilebilir Yatay Delgi (YYD) mevcut şehir altyapılarını yenileme ya da sıfırdan imal etme konusunda öncelikli yöntem olmaya devam ediyor. Ülkemizde birçok projede daha küçük ölçekli benzerlerini görsek de (~700 metre uzunluk, 500mm çap, 2016 Deltek biten projeler) uluslararası alanda kırılan yeni rekorlar gelecek için son derece ümit verici. Bunlardan bir tanesi olan Miami, ABD kanalizasyon projesi örnek teşkil etmesi bakımından son derece önemli.

Bilindiği gibi Miami sadece ABD ‘nin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri. Sadece 2016’da 15,8 milyon turist ziyaret etmiş. (bkz. http://partners.miamiandbeaches.com/tools-and-resources/research-and-statistics ) Hal böyleyken şehrin altyapısı (özellikle de kanalizasyon ve atık su boru hatları) başlı başına bir sorun teşkil ediyor.

Yapım esnasında etrafa verilen rahatsızlıktan dolayı hemen hemen her turistik bölgenin en büyük sorunu yeterli inşaat süresine sahip olamamasıdır. Şehir yönetimleri, turizm potansiyelini olumsuz etkileyeceğinden kırım, döküm, inşaat…vb. işleri mümkün olduğunda ötelemeye ya da başka yöntemlerle çözmeye eğilimlidir. Ancak 2013’ten beri alarm veren şehrin basınçlı kanalizasyon hattı artık felaket seviyesine gelince şehir yönetimi neşteri eline almaya karar verdi. Önce PipeDiver™ ile hasarlı bölümlerin tespiti ve ne yazık ki onarımının mümkün olmadığı görüldü. Arkasından en verimli yapım metodu olarak Yönlendirilebilir Yatay Delgi (YYD) seçildi.

haberler4

Ancak bölgedeki yer üstü faaliyetlerinin son derece hassas olmasının yanında bir başka sorun da yenileme yapılacak bölgenin neredeyse tamamen yüksek dayanımlı bir kireç taşı formasyonu üzerinde konumlanmış olmasıydı. YYD açısından kaya delgi imalatları her zaman mümkün ancak maliyetli olmuştur. Ayrıca daha fazla ilgi ve daha profesyonel ekip-ekipman gereksinimini de unutmamak gerekir.

1000 metre uzunluğunda, 54” (1355,4mm) çapında SDR17 HDPE borunun kısıtlı bir alanda kaya formasyonu içerisinde yer altına alınması dünyanın her yerinde zor bir iştir. Bu iş için 450 tonluk Vermeer (D1000x900) makine, American Auger P-750 (3000lt/m) ve Tulsa Rig Iron TT-660 (2700lt/m) çamur pompaları kullanılmış. Yaklaşık 72” (1807,2mm) genişletme yapılmış.

haberler3