Her inşaat projesinde olduğu gibi Yönlendirilebilir Yatay Sondaj imalatlarında da verimlilik zaman ile ters orantılıdır. Uzun bir hat yapmak önemlidir. Ancak ne kadar zaman içerisinde yaptığınız işin değerini tayin eder.

Ülkemizde maalesef yatay delgi firmalarındaki yetersiz teknik personel/bilgi ve kısıtlı lojistik destek nedeniyle projelerdeki başarı işin ne kadar zaman içerisinde bitirildiği ile değil bitirilip bitirilemediği ile ölçülüyor. Bu aslında sektörde daha ne kadar çok yolumuz olduğu ile ilgili özet bir tablo sunuyor. Hatta geçmişte Deltek olarak söz konusu projeyi detaylı planlama ve özverili çalışma sayesinde öngörülen süreden önce bitirdiğimiz birçok proje oldu. Ancak ilginçtir ki bu projelerden bazılarında işin erken bitirilmesi sebebiyle ödüllendirilme şöyle dursun, işveren tarafından sürenin kısalmasından dolayı maliyetlerimizin düşmüş olabileceği gerekçesiyle kontrat bedelinin “hakedilmediği” ve hakedişte kesintiye gidilmesi gerektiği gibi insan aklının sınırlarını zorlayan(!) taleplerle karşılaştık. Şaşkınlığımızı gizleyemediğimiz bu olaylar bir süre sonra tekrarlanınca yapılan işin yarattığı toplam faydadan ziyade o işe verdiğiniz mesai süresinin kıymet bulduğu bir coğrafyada yaşadığımız gerçeği bir kez daha yüzümüze çarptı.

Bunun tam aksi bir iş kültürünün hüküm sürdüğü ABD’de tam da bu konuya örnek teşkil edecek bir olay yaşandı. Underson Underground Inc. ( www.andersonug.com ) isimli Minnesota orjinli orta batı kısımda hizmet veren bir altyapı şirketi 1 (bir) gün içerisinde tam 1030 metre (3380ft) hat yaparak bu alanda yeni bir rekorun sahibi oldular. Toplamda 7620 metrelik parkuru ise 14 günde bitirdiler.

Diğer bir çarpıcı nokta ise bütün bu rekorları öyle çok büyük makinelerle değil Ditch Witch’in JT25 model (~12 tonluk) HDD makinesi ile başardılar. Ülkemizde gün geçtikçe artan yatay sondaj projelerinin akabinde (aynı fotoğraf makinelerindeki gereksiz yüksek megapiksel talebi gibi) işverenler tarafından sebebini anlayamadığımız bir şekilde artan yüksek tonajlı makine talebinin birçok projede gereksiz olduğunu kanıtlaması açısından son derece manidar.

Her ne kadar Anderson Underground firmasını bu başarısından dolayı tebrik ediyorsak da böylesine hızlı iş bitirmelerinden dolayı ödemelerini kesintisiz alıp alamadıkları konusunda endişeliyiz.