Genişletme Başlığı

yonlendirilebilir-yatay-sondaj-genisletme-basligi-1


Pilot deliğin tamamlanmasının ardından yönlendirilebilir uç çıkarılır ve yerine kılavuzlanmış deliği borunun geçebileceği çapa kadar büyütecek olan genişletme başlığı (reamer) takılır. Genişletme başlığının bir başka işlevi de oluşan hafriyat ve çamurun karışmasını sağlayarak düzenli bir boşaltım sağlamaktır.017Genişletme başlığının bir başka işlevi de oluşan hafriyat ve çamurun karışmasını sağlayarak düzenli bir boşaltım sağlamaktır.018Genişletme işlemi çoğu kez kademeli olarak yapılır. Örneğin killi bir zeminde 600mm’lik bir delik açabilmek için pilot deliğin açılmasının ardından sırasıyla 300 mm , 450 mm ve 600 mm’lik genişletmeler ayrı ayrı yapılır.019Çok değişik çaplara ve dizaynlara sahip genişletme başlıkları (flycutter, barrel, hole opener…vb.) bulunmaktadır. Herbirinin farklı işlevleri bulunan bu ekipmalar zemin yapısına göre seçilir.